Vi har til nå testet 217 personer i regi av kommunehelsetjenesten i Vefsn.
Vi har til nå mottatt 205 svar, og alle er negative, dvs. ikke påvist virus.

Koronasenteret har til nå behandlet ca. 375 telefonhenvendelser siden oppstart.

I følge FHI ble det siste døgn rapportert 264 nye positive prøver på landsbasis. Disse er i hovedsak registrert i Viken, Innlandet og Oslo.
Det er registrert 4 nye tilfelle i Nordland. Ut fra laboratorietestingen ser vi på landsbasis at ca. 4 % av testene er positive på covid -19, mens de øvrige 96 % har infeksjoner med andre typer luftveisvirus.

FHI har i dag ikke lagt ut nye retningslinjer som har betydning for testrutiner eller andre tiltak med betydning for karantenebestemmelsen. Det er lagt ut en artikkel om bruk av hurtigtester av blodprøve i fingeren.
I motsetning til de prøvene vi tar fra halsen og nesen til folk hvor vi påviser virusets arvestoff (i dette tilfellet RNA), så kan disse hurtigtestene ikke brukes tidlig i forløpet. De vil senere i forløpet kunne påvise pasientens antistoffer og si om en person har vært smittet eller ikke.
Hvis antistoffer påvises har vi grunn til å tro at vedkommende er immun. Tidlig i sykdomsforløpet vil slike tester være det vi kaller falsk negative. Det er allerede flere tester på markedet. Man er nå ferd med å teste kvaliteten på disse for å se hvilke tester som kan anbefales.

Videre har FHI lagt ut sin fjerde risikovurdering: https://www.fhi.no/nyheter/2020/folkehelseinstituttets-fjerde-risikovurdering-for-covid-19/

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19