Vi har til nå testet 211 personer i regi av kommunehelsetjenesten i Vefsn. Vi har til nå mottatt 176 svar, og alle er negative, dvs. ikke påvist virus.
Koronasenteret har til nå behandlet ca. 350 telefonhenvendelser siden oppstart.
 
Vi har pr i dag ca. 270 testsett igjen. I tillegg kommer ca. 200 testsett ved Helgelandssykehuset Mosjøen.
I følge FHI ble det siste døgn rapportert 196 nye positive prøver på landsbasis. Disse er i hovedsak registrert i Viken, Vestland og Oslo. Ingen nye tilfelle i Nordland.
Ut fra laboratorietestingen ser vi på landsbasis at ca 5 % av testene er positive på covid -19, mens de øvrige 95 % har infeksjoner med andre typer luftveisvirus.
 
FHI har i dag ikke lagt ut nye retningslinjer som har betydning for testrutiner eller andre tiltak med betydning for karantenebestemmelsen. Det er lagt ut en ny artikkel som omhandler råd til spesifikke sektorer i arbeidslivet. Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/
 
Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid-19