Vi har så langt tatt 5558 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 9 positive tilfeller. Vi har pr i dag 1 registrert tilfelle av covid-19 i Mosjøen som er i isolasjon, og vi har to personer i kommunen i karantene. Den ene er nærkontakt til det påviste tilfellet, og den andre har vært nærkontakt til en smittet under en flytur.

Vi har hatt høy aktivitet på koronasenteret de siste dagene. 22.12 testet vi 197 personer, hvorav mange er tilreisende på julebesøk. Vi vil takke alle som tar ansvar for å hjelpe oss å holde smitterisikoen nede.  Vi har fått informasjon om at den første forsyningen av vaksinen til Vefsn blir på 60 doser. I henhold til nasjonale prioriteringer vil dette ble brukt til personer med langtidsplass på sykehjem. Vi har ennå ikke fått beskjed om hvilken dag denne forsendelsen kommer. Videre har vi fått navnelister som skal brukes for å innkalle personer som er i de forskjellige alderskategoriene som skal tilbys vaksine etter at vi er ferdig med sykehjemsbeboere.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

Med ønske til alle om en god og koronafri jul !

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19