Det er til nå tatt 668 tester i Vefsn. 659 er negative, og 2 er positive. 7 svar mangler.

I uke 25 (forrige uke) ble det til sammen registrert 102 nye tilfeller i Norge.  I løpet av den uka ble det registrert 3 nye tilfeller i Nordland.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei. Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19