Testing:

Vi har så langt tatt 10809 tester i Mosjøen. Det er til sammen påvist 27 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.  Den siste ble påvist for 5 uker siden. Vi har pr i dag ingen registrerte smittede i Vefsn.

Vaksinasjon:

Det er til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 5943 doser. 3876 personer er vaksinert, hvorav 2067 personer er fullvaksinert.  29 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

Vefsn kommune vaksinerer nå prioriteringsgruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Deretter fortsetter vi med gruppene i henhold til nasjonal prioritering: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen

Kommunen planlegger sommervaksinasjon. Den voksne befolkningen kan forvente vaksine i løpet av sommeren, og de største vaksineleveransene kommer på sensommeren. Vi vil informere nærmere om forventet tidsrom for de ulike aldersgruppene så snart vi får oversikt fra FHI. 

Har du ikke registrert deg i vaksinekø? For best mulig planlegging, er det nå svært viktig at alle over 18 år registrerer seg i vaksinekø snarest, uansett om du takker ja eller nei: https://www.vefsn.kommune.no/vaksineko

Tiltak:

Nye nasjonale tiltak, trinn 2 av gjenåpningen, gjelder fra 27.05:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager i tiden 08.30 – 10.30.

 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege