corona-4930541_640_300x101.jpgDet er til nå tatt 352 tester i Vefsn. 343 er negative, og 1 er positiv. Vi mangler svar på 8 tester, derav 2 barn som ble testet i dag.

Den nasjonale dagrapporten viser at fra i går til i dag er det registrert 95 nye tilfeller i Norge. I Nordland er det i likhet med i går registrert noen nye tilfeller siste døgn.

I Troms og Finnmark ble det registrert 3 nye tilfeller siste døgn. Alle er i Tromsø. I Trøndelag ble det registrert 8 nye tilfeller fra i går til i dag. Alle er i Trondheim.

Det er totalt 180 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet (per 23.04.2020 kl.08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år, medianalderen er 85 og 57 % av de døde er menn.

Smittetallet R som sier hvor mange som i gjennomsnitt blir smittet av en som er syk, holder seg på 0,66 nasjonalt. For Oslo som har hatt den største smitten er smittetallet 0,88. Så lenge tallet er under 1 vil antallet smittede gå ned.

 

Øyvind Rømo

Smittevernlege ifbm covid -19