corona-4930541_640_300x101.jpgDet er til nå tatt 336 tester i Vefsn. 328 er negative, og 1 er positiv. Vi mangler svar på 7 tester.

Den nasjonale dagrapporten viser at fra i går til i dag er det registrert 53 nye tilfeller i Norge.
I Nordland er det registrert 1 nytt siden i går, og det er i Bodø.

I Troms og Finnmark ble det registrert 2 nye tilfeller siste døgn. Begge disse er i Tromsø.
I Trøndelag ble det registrert 2 nye tilfeller fra i går til i dag. Begge er i Trondheim.

Smittetallet R som sier hvor mange som i gjennomsnitt blir smittet av en som er syk, var i går nasjonalt beregnet til 0,66 (konfidensintervall 0,60 – 0,73).

I  FHI sin informasjon har det tilkommet følgende presisering overfor  personer i risikogrupper og deres pårørende: "Personer over 65 år rådes til å holde avstand til personer utenfor husholdningen, deriblant barn. Dette kan også gjelder de som er under 65 år og har kronisk underliggende sykdom. Personer som er under 65 år og er friske, har ikke samme risiko, og kan omgås andre innenfor anbefalingene som er gitt.
Ny kunnskap viser at barn blir sjeldnere syke og får lite symptomer. Det er først og fremst personer som får symptomer som er smittsomme."

FHI melder videre i dag at i løpet av korona-utbruddet har blitt registrert mye færre tilfeller enn vanlig av mage-tarm-infeksjon, pneumokokksykdom og gonorré. Man antar at dette dels er en følge av smitteverntiltak, og dels en følge av mindre utenlandsreising.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19