Vi har så langt tatt. 6876 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 17 positive tilfeller. Pr i dag er 2 personer i isolasjon pga påvist smitte. Vi har 14 personer i karantene. Vi har hurtigtestet 170 ansatte ved Øyfjellet vindpark, og alle var negative.

Vi har i dag gjennomført tredje runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 217 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 79 til hjemmeboende over 85 år og 41 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Neste uke vil vi motta 144 nye vaksinedoser. Halvparten av disse vil bli gitt som dose nr. 2 til de som fikk vaksiner den første uka vi vaksinerte. 

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Koronatelefonen har nummer 41413322.
 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19