Det er til nå tatt 1378 tester i regi av koronasenteret i Vefsn pr 19.08.20. Vi venter på 48 prøvesvar. 2 av testene har vært positive.

Det ble påvist et tilfelle av Covid-19 i Vefsn 18.08.  Den smittede er en ung elev ved Mosjøen Videregående skole, avdeling Marka (Landbruksskolen). Smittesporing er gjennomført, og smitten spores tilbake til en annen kommune i Nord-Norge. Nærkontakter er satt i karantene,. noen av nærkontaktene er i tillegg testet.​ Skolen har iverksatt nødvendige tiltak i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og situasjonen følges tett. 

Siste ukesrapport fra FHI viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om man ser utbrudd og klynger i enkelte kommuner. Flest tilfeller i uke 33 ble meldt fra Viken og Oslo. Oslo har hatt det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere for uke 32 og 33 samlet, men det ble meldt færre tilfeller der enn uka før. Så langt i epidemien er det estimert at om lag 0,7 % av befolkningen i Norge har vært smittet med covid-19.

Vi ber om at alle med symptomer på luftveisinfeksjon, tap av smaks- og /eller luktesans, personer som kommer tilbake fra utenlandsreise til "røde" land, og helsepersonell som kommer tilbake fra utenlandsreise (uansett land), tar kontakt med koronasenteret for test.

Telefon 41 41 33 22. 

 

Mvh

Hege Harboe-Sjåvik
Kommuneoverlege
Vefsn kommune