corona-4930541_640_300x101.jpgDet er til nå tatt 328 tester i Vefsn, hvor 8 tester ble tatt i dag. 319 er negative, og 1 er positiv.

Den nasjonale dagrapporten viser at fra i går til i dag er det registrert 45 nye tilfeller i Norge.
I Nordland er det registrert 1 nytt siden i går, og det er Moskenes kommune som har fått registrert sitt første tilfelle.

I Troms og Finnmark ble det registrert 5 nye tilfeller siste døgn. Alle disse er i Tromsø.
I Trøndelag ble det registrert 2 nye tilfeller fra i går til i dag. Begge er i Trondheim.

Smittetallet R som sier hvor mange som i gjennomsnitt blir smittet av en som er syk, var i går nasjonalt beregnet til 0,67 (konfidensintervall 0,55 – 0,80).

FHI har i dag tilføyd følgende punkt på lista over grupper som skal testes ved tegn til akutt luftveisinfeksjon:
«Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller SFO». Dette vil bli iverksatt ved koronasenteret i Mosjøen fra i morgen, tirsdag 21.04.20.

Det må videre tilføyes at også personer under 65 år som tilhører risikogruppene, og som pådrar seg akutt luftveisinfeksjon, har tilbud om testing. 

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19