Det er så langt tatt 11294 tester i Vefsn. Det er ikke påvist noen nye tilfeller av covid 19 siste uke. Det er til sammen påvist 27 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.  Vi har pr i dag ingen registrerte smittede i Vefsn, og heller ingen i smittekarantene. Det siste påviste tilfelle var 18.04.21.  

Fra. mandag 21.06.21 vil koronatester som tas for å få utstedt attest for innreise i andre land, ikke lenger bli tatt ved Koronasenteret i Vefsn. Slike prøver kan nå tas i regi av Frisk3 BHT. Prøver som tas på dette grunnlaget må betales da disse analysene ikke lenger gjøres vederlagsfritt ved laboratoriet.  For nærmere opplysninger se https://frisk3.no/news/2020/ny-tjeneste-hos-frisk3.

Prøver som tas på grunnlag av symptomer, smittesporing, nasjonale karantenebestemmelser eller andre indikasjoner som er nedfelt i nasjonale retningslinjer tas som før uten kostnader ved Koronasenteret i Vefsn.

Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 8807 doser. Dvs at pr i dag er 3649 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1509 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 39 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

Det er fremdeles for få i aldersgruppa 18-44 år som har registrert seg på kommunens vaksinasjonssider. Vi er avhengige av slik registrering for å få en effektiv vaksinasjonslogistikk, og få vaksinert størst mulig andel av befolkningen. Personer i denne aldersgruppa, f.eks. studenter, som kommer hjem ifbm sommerferie må også registrere seg slik at de skal kunne få første dose i løpet av sommeren. 

Vi oppfordrer alle til å registrere seg på: https://www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe.

De som ikke har registrert seg der, eller evt har blitt registrert manuelt via vaksinetelefonen, vil ikke få slik innkalling. Også helsepersonell som ikke er vaksinert må registrere seg via dette systemet.

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager i tiden 08.30–10.30.


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid -19