Det er til nå tatt 4111 tester i Vefsn. Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, samt eksterne prøvetakere i Vefsn. Totalt har 4 har vært positive.
 
Situasjonen i Vefsn er fremdeles svært rolig. Pr i dag er 1 person i karantene pga nærkontakt til smittet person et annet sted i landet. Vi har for tiden ingen registrerte covid-positive personer i Vefsn.
 
Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.
 
Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19