corona-4930541_640_300x101.jpgDet er til nå tatt 319 tester i Vefsn. Vi har fått svar på alle, hvorav 318 er negative, og 1 er positiv.

Den nasjonale dagrapporten viser at fra i går til i dag er det registrert 93 nye tilfeller i Norge. I Nordland er det registrert 1 nytt tilfelle siden i går, og det er i Bodø. 

I Troms og Finnmark ble det registrert 3 nye tilfeller siste døgn. Alle er i Tromsø. I Trøndelag ble det registrert 4 nye tilfeller fra i går til i dag. Alle er i Trondheim.

Smittetallet (dvs. det gjennomsnittlige antall personer som blir smittet av en person som er syk) det siste døgnet er beregnet til 0,67 (usikkerhetssintervall 0,52 – 0,83).

Appen Smittestopp er siden lansering lastet ned av 1 218 000 personer. Vi oppfordrer alle som ennå ikke har gjort det om å gjøre det snarest.

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skole har FHI i dag lagt ut en oppdatert informasjonsside om barn og ungdom. Det vil her spesielt pekes på avsnittet som gjelder barn og ungdom med kroniske sykdommer. I rapporter fra andre land er det så langt ingenting som tyder på at barn og ungdom med kroniske sykdommer har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske. Ut fra et føre-var prinsipp er det allikevel enkelte grupper hvor det skal gjøres særskilte vurderinger.

Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19