Vi har så langt tatt 8474 tester i Mosjøen. Heller ikke den siste uka har vi hatt  noen nye tilfeller, så vi har fremdeles hatt kun 17 positive tilfeller siden pandemien startet. Pr i dag er det da ikke noen registrerte tilfeller i Vefsn. Ingen personer er i isolasjon, og ingen er i smittekarantene. På landsbasis har vi dessverre en stigende smitteforekomst så vi oppfordrer alle til å overholde de anbefalte tiltak.

Vi har denne uka gjennomført ellevte runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2353 doser.  886 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 581 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 11 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Pga at bruken av Astra Zeneca-vaksinen inntil videre er stoppet, så har vi denne uke kun vaksinert med Pfizer Biontech-vaksinen.

Vi har denne uka lagt ut link for forhåndsregistrering av vaksinering på kommunens hjemmesider. Vi oppfordrer flest mulig til å registrere seg her.

Koronatelefonen har nummer 41413322
 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19