Vi har så langt tatt 7555 tester i Mosjøen. Situasjonen er fremdeles rolig. Flere uker siden vi har hat siste påviste tilfelle i Vefsn. Vi har så langt hatt 17 positive tilfeller. Pr i dag er det ikke noen registrert tilfeller i Vefsn. Ingen personer er i isolasjon, og ingen er i karantene.

Vi har denne uka gjennomført sjuende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1138 doser.  294 personer har fått 2 doser og 550 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI. Innkallingslistene våre går etter fødselsdato, og ved vaksineringen i dag har vi kommet fram til de som er født i 1940.

Grunnen til at våre tall er forskjellig fra det man kan se i forskjellige avisers oversikt, er at vi opererer med de doser som faktisk er satt i Vefsn, mens avisoversiktene  baserer seg på FHI sine tall og teller  også personer som er folkeregistrert i Vefsn, men som har fått vaksine et annet sted i landet.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Spesielt er vi interessert i å teste alle som har vært på besøk i kommuner med utbrudd av mutert virus selv om de ikke har symptomer. Disse ønsker vi å teste både ved hjemkomst og på dag 7 etter hjemkomst. Vi har god kapasitet slik at også andre  personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing.

Koronatelefonen har nummer 41413322.
 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19