Det er til nå tatt 637 tester i Vefsn. 625 er negative, og 2 er positive. 10 svar mangler.

I uke 24 (forrige uke) ble det til sammen registrert 80 nye tilfeller i Norge, fordelt på 22 av landets kommuner. 48 av disse tilfellene var i Oslo.  I løpet av den uka ble det registrert et nytt tilfelle i Nordland.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei. Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19