Vi har så langt tatt 5102 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 8 positive tilfeller. Vi har nå ingen registrert tilfeller av covid 19 i Mosjøen, og vi har nå heller ingen i karantene.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Vi er ellers i full gang med planlegging av logistikken rundt den kommende vaksinasjon mot covid-19 i Vefsn.  Flere detaljer rundt dette kommer etter hvert.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19