Det er til nå tatt 444 tester i Vefsn. 431 er negative, og 1 er positiv. 12 svar mangler.

Siden i går er det registrert 17 nye tilfeller i Norge. I Nordland ble det registrert et nytt tilfelle i Bodø. I Troms og Finnmark er det heller ikke registrert nye tilfelle siden i går. I Trøndelag er det registrert 1 nytt tilfelle i Trondheim. I Oslo ble det registrert kun 4 nye tilfeller siden i går.

Vi har åpent for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt. risikofaktorer. Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

Pga den svært gunstige smittesituasjonen, går vi nå over til en ukentlig oppdatering på kommunens nettsider.
Hvis vi får en ny smittesituasjon vil dette kunne bli endret. Neste oppdatering er planlagt til 25. mai.
 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19