Det er til nå tatt 439 tester i Vefsn. 421 er negative, og 1 er positiv. 17 svar mangler.

Siden i går er det registrert 23 nye tilfeller i Norge.  I Nordland fortsetter vi å være fri for pågående smitte, så det er altså ingen nye siden i går. Det siste nye tilfellet i Nordland ble registrert 6. mai. I Troms og Finnmark er det heller ikke registrert nye tilfelle siden i går. I Trøndelag er det registrert 3 nytt tilfeller, alle er i Trondheim. I Oslo ble det registrert kun 6 nye tilfeller siden i går.

Vi har åpent for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer.  Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19