Vi har så langt tatt 6416 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 15 positive tilfeller. Pr i dag er 3 personer i isolasjon pga påvist smitte. Vi har 17 personer i karantene.

Vi har i dag gjennomført andre runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 127 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 6 til personer over 85 år i omsorgsboliger og 24 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Vi har ikke fått melding om noen spesielle bivirkninger. Neste uke vil vi motta 90 nye vaksinedoser. Vi vil da starte opp med den øvrige befolkning. Vi starter da med personer over 85 år samt at vi fortsetter med 20 % av dosene til lista med prioritert helsepersonell.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Koronatelefonen har nummer 41413322.
 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19