Det er så langt tatt 11154 tester i Vefsn. Det er ikke påvist noen nye tilfeller av covid 19 siste uke. Det er til sammen påvist 27 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.  Vi har pr i dag ingen registrerte smittede i Vefsn, og heller ingen i smittekarantene. Det siste påviste tilfelle var 18.04.21. 

Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 8220 doser. Dvs at pr i dag er 3467 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1286 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 36 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

Det er fremdeles alt for få i aldersgruppa 18-44 år som har registrert seg på vår vaksinasjonsside. Vi er avhengige av slik registrering for å få en effektiv vaksinasjonslogistikk, og få vaksinert størst mulig andel av befolkningen.

Vi oppfordrer alle til å registrere seg på www.vefsn.kommune.no/vaksineko

De som ikke har registrert seg der, eller evt har blitt registrert manuelt via vaksinetelefonen, vil ikke få slik innkalling. Også helsepersonell som ikke er vaksinert må registrere seg via dette systemet.

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager i tiden 08.30 – 10.30.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19