Det er til nå tatt 432 tester i Vefsn. 413 er negative, og 1 er positiv. 18 svar mangler.

Siden i går er det registrert 29 nye tilfeller i Norge.  I Nordland fortsetter vi å være fri for pågående smitte, så det er altså ingen nye siden i går. Det siste nye tilfellet i Nordland ble registrert 6. mai. I Troms og Finnmark er det heller ikke registrert nye tilfelle siden i går. I Trøndelag er det registrert 1 nytt tilfeller, det er i Trondheim.

Vi har åpent for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer.  Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er

41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19