Vi har så langt tatt 8249 tester i Mosjøen. Heller ikke den siste uka har vi hatt  noen nye tilfeller, så vi har fremdeles hatt kun 17 positive tilfeller siden pandemien startet. Pr i dag er det da ikke noen registrerte tilfeller i Vefsn. Ingen personer er i isolasjon, og ingen er i smittekarantene. På landsbasis har vi dessverre en stigende smitteforekomst så vi oppfordrer alle til å overholde de anbefalte tiltak.

Vi har denne uka gjennomført tiende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2211 doser.  Dette fordeler seg på vaksinene fra Pfizer Biontech og Astra Zeneca. 873 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 465 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 10.1 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser.

Sentrale myndigheter har endret fordelingsnøkkelen av vaksiner. For Vefsn sitt vedkommende betyr det at vi framover får ca 16 % færre doser pr uke enn det den tidligere fordelingsnøkkelen tilsa.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med koronasenteret for å bli testet. Spesielt er vi interessert i å teste alle som har vært på besøk i kommuner med utbrudd av mutert virus selv om de ikke har symptomer. Disse ønsker vi å teste både ved hjemkomst og på dag 7 etter hjemkomst. Vi har god kapasitet slik at også andre personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19