korona-lilla.jpgVi har så langt tatt 9682 tester i Mosjøen. Da er det til sammen påvist 20 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet. Vi har ikke påvist noen ny smitte siste uke, og vi har pr i dag ingen registrerte personer i hjemmeisolering eller smittekarantene i Vefsn.

Vi har denne uka gjennomført fjortende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 3206 doser. Dvs at pr i dag er 953 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1300 personer har fått 1 dose. Dvs at 17 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser, eller at 22 % av befolkningen over 18 år er vaksinert. Neste uke fortsetter vi å vaksinere personer i gruppa over 16 år med ekstra høy risiko, samt personer i aldersgruppa 65 – 75 år. I hver av de to kommende ukene skal vi motta 71 glass av Pfizer-Biontech sin vaksine, dvs 426 doser pr uke.

Det ligger link til forhåndsregistrering av vaksinering her på vår hjemmeside. Vi oppfordrer flest mulig til å registrere seg:
www.vefsn.kommune.no/vaksineko

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186.


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid -19