Totalt har vi til nå tatt 292 tester. 281 er negative, og 1 er positiv. Vi mangler svar på 10 tester.
 
Den nasjonale dagrapporten viser at det siste døgn er registrert 84 nye tilfeller i Norge.
I Nordland er det til nå registrert 87 smittede, dvs. 1 nytt siden forrige oppdatering i går. Dette var i Bodø.
I Troms og Finnmark er det 1 nytt siden i går (Tromsø), og i Trøndelag 3 nye tilfelle (Trondheim). Det største antallet av nye smittetilfelle er i som før i Oslo og Viken, men også en del nye tilfeller i Vestland og Agder.
Det er totalt 92 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet (per 10.04.2020 kl.08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år (fra 51 til 102 år), og 55 % er menn.
 
Øyvind Rømo,
Smittevernlege ifbm covid-19