Vi har så langt tatt 4921 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 8 positive tilfeller. Vi har pr i dag ingen registrert tilfeller av covid 19 i Mosjøen, og vi har nå heller ingen i karantene. De som fikk påvist smitte er nå ferdig med isolasjonsperioden. Flere av nærkontaktene til de siste påviste tilfeller ble testet en ekstra gang, men alle prøvene var negative, og alle er nå ute av karantene i henhold til vanlige retningslinjer.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19