Det er til nå tatt 2346 tester i Vefsn.
Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, innlagte på sykehjemsavdelingene og ansatte ved sykehuset. Totalt har 3 har vært positive. Forrige uke hadde vi to personer som ble satt i karantene da de ble definert som nærkontakter til påviste smittetilfelle to andre steder i landet. Begge to testet negativt, men i tråd med Folkehelseinstituttets retninsglinje var begge i karantene i 10 dager, og ingen av dem utviklet symptomer. Karantenetida er nå over for begge to.

På VG sin oversikt over nye koronatilfelle står det at det er registrert et nytt tilfelle i Vefsn i dag. Dette medfører ikke riktighet. Opplysningen skyldes forsinket registrering i MSIS-systemet av det ene av de to tilfellene som vi hadde her i august.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

Vi avslutter inntil videre med testing lørdag og søndag, da pågangen i helgene har vært liten, men ved behov vil dette bli tatt opp igjen senere.

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19