Det er til nå tatt 583 tester i Vefsn. 570 er negative, og 2 er positive. 11 svar mangler.

Siden i går er det registrert 18 nye tilfeller i Norge.  Det er ikke registrert nye tilfeller i Nordland siste uke.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.

Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19