Det er til nå tatt 414 tester i Vefsn. 406 er negative, og 1 er positiv. 7 svar mangler.

Siden i går er det registrert 39 nye tilfeller i Norge.  Det er ingen nye tilfeller i Nordland.
I Trøndelag er det registrert 5 nye tilfeller, alle er i Trondheim. I Troms og Finnmark er det registrert 1 nytt tilfelle, og det er i Tromsø.
I Oslo er det registrert 14 nye tilfeller siden i går

Vi har åpent for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer. 
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19