corona-4930541_640_300x101.jpgTotalt har vi til nå tatt 287 tester. 280 er negative, og 1 er positiv. Vi mangler svar på 6 tester.

Den nasjonale dagrapporten viser at det siste døgn er registrert 147 nye tilfeller i Norge. I Nordland er det til nå registrert 84 smittede, dvs. 7 nye siden forrige oppdatering i går. 
Disse 7 fordeler seg med 3 nye i Bodø, 1 nytt i Meløy, 2 nye i Flakstad og 1 nytt i Sortland.

Smittespredningen er redusert etter at de smittereduserende tiltakene ble iverksatt den 12. mars.
Risikoen er imidlertid fortsatt høy for at koronaepidemien vil kunne utvikle seg videre i Norge og kreve mange sykehusinnleggelser. Det er behov for god overvåking slik at vi kan følge epidemien og tilpasse tiltakene.

Det er også publisert råd for barnehager og skoler rett etter påske. Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/smittevernrad-for-skoler-kommer-etter-paske/
 

Øyvind Rømo

Smittevernlege ifbm covid -19