Det har blitt foretatt flere kontrollprøver ifbm personen som fikk påvist positiv covid -19 prøve 20.05.20. Vi kan nå konkludere med at denne prøven var falsk positiv, hvilket betyr at vedkommende ikke var smittet av covid -19. Dette betyr at vi så langt kun har hatt et påvist tilfelle i Vefsn.

Det er til nå tatt 794 tester i Vefsn. 788 er negative, og 1 er negativ. 5 svar mangler.

De siste seks uker har antall meldte tilfeller med covid-19 i Norge vært stabilt mellom 80-115 tilfeller ukentlig. Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller og i lokale clustre. 

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19