Det er til nå tatt 409 tester i Vefsn. 402 er negative, og 1 er positiv. 6 svar mangler.

Siden i går er det registrert 37 nye tilfeller i Norge.  Det er 1 nytt tilfelle i Nordland, og det er Saltdal kommune som har fått sitt første tilfelle. I Trøndelag er det registrert 2 nye tilfeller, begge er i Trondheim. I Troms og Finnmark er det registrert 2 nytt tilfeller, begge er i Tromsø. I Oslo er det registrert 14 nye tilfeller siden i går

Smittetallet fortsetter å gå ned, og er beregnet til 0.49 for perioden 20. april til og med 6. mai.

FHI har i dag lagt ut en ny risiko- og responsrapport. Se https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-risiko--og-responsrapport-om-covid-19-epidemien2/

Vi har åpent for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer.  Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19