Det er til nå tatt 407 tester i Vefsn. 392 er negative, og 1 er positiv. 14 svar mangler.

Siden i går er det registrert 50 nye tilfeller i Norge.  Det er ingen nye tilfelle i Nordland. I Trøndelag er det registrert 5 nye tilfeller, alle er i Trondheim. I Troms og Finnmark er det registrert 1 nytt tilfelle, og det er i Tromsø.

Vi har åpnet for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer.  Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19