Vi har så langt tatt 6047 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 11 positive tilfeller. Pr i dag er har vi to registrerte tilfeller i Vefsn, som er i isolasjon. Begge er smittet av kjente tilfeller i andre kommuner i jula. Vi har 4 personer i karantene.

Dette viser at det er viktig at personer som har vært på julebesøk i annen kommune med høy forekomst av covid-19 oppfordres til å teste seg.

Vi har i dag startet opp med vaksinering på sykehjemmet. Vi har satt alle dosene vi fikk tilsendt i første forsendelse, og det ble til sammen satt 73 vaksinedoser. Neste uke får vi 9 hetteglass, og det bør da bli nok til minst 54 doser. Vi vet ennå ikke hvor mye vi vil få tilsendt ukene etter det. Vi håper å komme i gang med den øvrige befolkning ihht prioriteringsliste i uke 3.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Koronatelefonen har nummer 41413322.


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19