Det er til nå tatt 3580 tester i Vefsn. Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, samt eksterne prøvetakere i Vefsn. Totalt har 4 har vært positive.

Vedkommende som nylig har vært innlagt ved Helgelandssykehuset Mosjøen pga covid 19 er nå utskrevet og i bedre form. Inntil videre er han i isolasjon i henhold til FHI sine retningslinjer. Isolasjonen vil bli opphevet når retningslinjene tilsier det. 4 personer er fremdeles  i karantene.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei. Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

Det vises ellers til dagens publiserte målrettede anbefalinger fra Vefsn kommune i forbindelse med koronasituasjonen. Se Pressemeldingen

Nye sentrale retningslinjer ventes torsdag 05.11.20

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19