Det er til nå tatt 398 tester i Vefsn. 383 er negative, og 1 er positiv. 14 svar mangler. Disse er alle tatt i dag.

Siden i går er det registrert 38 nye tilfeller i Norge.  Siden 30.04 er det registrert et nytt  tilfelle i Nordland, og det er i Meløy kommune. I Trøndelag er det i samme tidsperiode registrert 21 nye tilfeller, 20 er i Trondheim og 1 i Steinkjer. I Troms og Finnmark er det registrert 5 nye tilfeller, 3 i Tromsø, 1 i Bardu og 1 i Karlsøy.

Det nasjonale smittetallet er nå beregnet til 0,63.

Vi har åpnet for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer.  Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19