Vi har så langt tatt 7953 tester i Mosjøen. Heller ikke den siste uka har vi hatt  noen nye tilfeller, så vi har fremdeles hatt kun 17 positive tilfeller siden pandemien startet. Pr i dag er det da ikke noen registrerte tilfeller i Vefsn. Ingen personer er i isolasjon, og ingen er i smittekarantene. På landsbasis har vi dessverre en stigende smitteforekomst så vi oppfordrer alle til å overholde de anbefalte tiltak. Oversikt over nasjonale og lokale tiltak.

Vi har denne uka gjennomført niende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 1880 doser.  Dette fordeler seg på vaksinene fra Pfizer Biontech og Astra Zeneca. 728 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 424 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 8,7 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser.

Grunnen til at våre tall er forskjellig fra det man kan se i forskjellige avisers oversikt, er at vi opererer med de doser som faktisk er satt i Vefsn, mens avisoversiktene baserer seg på FHI sine tall og teller også personer som er folkeregistrert i Vefsn, men som har fått vaksine et annet sted i landet.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Spesielt er vi interessert i å teste alle som har vært på besøk i kommuner med utbrudd av mutert virus selv om de ikke har symptomer. Disse ønsker vi å teste både ved hjemkomst og på dag 7 etter hjemkomst. Vi har god kapasitet slik at også andre personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid -19