Det er til nå tatt til sammen 12464 tester ved koronasenteret i Vefsn.

Vi har i dag fått beskjed om nok et påvist tilfelle av covid-19. Vedkommende har vært nærkontakt til et kjent tilfelle, og var allerede i karantene, og er nå i hjemmeisolasjon.  Det er da til sammen påvist 44 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet. 

Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 18024 doser. Dvs at pr i dag er 8790 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 444 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 70 % av kommunens totale befolkning, eller ca 90 % av befolkningen over 18 år, har fått en eller to doser. Ca 85 % av befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager fra  08.30 – 10.30.

Undertegnede slutter nå i funksjonen som smittevernlege for covid 19, så dette blir min siste ukerapport.


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid -19