Vi har så langt tatt 4741 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 8 positive tilfeller. Av de 4 siste som ble påvist forrige uke, så har 2 sin siste dag i isolasjon i dag, mens de 2 siste har isolasjon t.o.m. 06.12.20. Alle er i fin form. 80 personer som har vært nærkontakter til de siste 4 påviste tilfellene er pr i dag fremdeles i karantene, inklusive barna i barnehagen. Vi har dessverre ikke klart å påvise hvor smitten vi nå har påvist kommer fra.

Som en ekstra sikkerhetsforanstaltning så har vi i går og i dag tatt nye tester av de voksne som var nærkontakter de tre første dagene forrige uke. Dette  for å sikre oss at prøvene som ble tatt av dem lørdag 28.11.20 ikke var tatt for tidlig i et evt. inkubasjonsforløp.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

Vi setter pris på at folk tester seg! Hver test gir oss en mulighet til å tidlig fange opp nye tilfeller.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19