Det er til nå tatt 2146 tester i Vefsn. Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, innlagte på sykehjemsavdelingene og ansatte ved sykehuset. Totalt har 3 har vært positive. De to som ble påvist positive i august kom ut av isolat 27.08.20, da de på det tidspunktet hadde vært symptomfrie i 3 dager. Dette i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer.
I dag har vi gitt karantenepåbud til to personer som er definert som nærkontakter til påviste smittetilfelle to andre steder i landet. Begge er testet, og vi avventer svar.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

Vi avslutter inntil videre med testing lørdag og søndag, da pågangen i helgene har vært liten, men ved behov vil dette bli tatt opp igjen senere.
 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19