Søknaden 

Du må beskrive hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang.  

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt, som digitalt signerer søknaden.

Hva må du gjøre før du søker? 

Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides) 
Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved. 
Last ned og fyll ut fullmakt

Fullmakten må legges ved søknaden som PDF eller bildefil

Til søknadsskjema

Logg inn i Altinn for å søke elektronisk
Om du ikke ønsker å søke elektronisk kan du laste ned papirskjema

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre? 

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad. 
Svar på søknad kommer innen 4 uker. 
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. 

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt. 

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret i kommunen som behandler søknaden. 

Info om omsorgstjenester

Du finner informasjon om omsorgstjenestene