Illustrasjon barn

Søknad om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass hele året, men fristen for hovedopptak for neste barnehageår er 20. februar.

Vefsn kommune bruker Visma Flyt Barnehage som administrativt system, hvor det søkes om barnehageplass. Innlogging via ID-porten.

Kriterier for søknader som blir tatt med i hovedopptaket:

  • Barnet er født før 1. desember i fjor.
  • Søknaden er kommet inn innen fristen. Eventuelle vedlegg og dokumentasjon må også være kommet inn innen fristen.
  • Ønsket oppstartsdato er før 1. desember dette året. 

 

Søknad om SFO-plass

Du kan søke om SFO-plass hele året, men fristen for hovedopptak for neste skoleår er 31. mars.

Vefsn kommune bruker Visma Flyt skole som administrativt system, hvor det søkes om SFO-plass. Innlogging via ID-porten.