Illustrasjon barn

Søknad om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass hele året, men fristen for hovedopptak for neste barnehageår er 20. februar.

Vefsn kommune bruker Visma Flyt Barnehage som administrativt system. Her søker du om barnehageplass. Innlogging via ID-porten.

Kriterier for søknader som blir tatt med i hovedopptaket:

  • Barnet er født før 1. desember i fjor.
  • Søknaden er kommet inn innen fristen. Eventuelle vedlegg og dokumentasjon må også være kommet inn innen fristen.
  • Ønsket oppstartsdato er før 1. desember dette året. 

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage/SFO