Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. Du går inn på nav.no der du identifiserer deg med BankID. Du får tilgang til god veiledning underveis i søkeprosessen og nødvendig dokumentasjon lastes opp som vedlegg.

Du må søke NAV-kontoret i den kommunen du oppholder deg. Skjema i papirutgave kan fortsatt benyttes.

Mer informasjon finner du her: https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/