""Oppstart ved den enkelte skole skjer som følger:

Granmoen skole

Mandag 21. august kl. 08:15 – alle elever
Nye 1. trinn skal møte ved inngangen til SFO
Det er vanlig skoledag frem til kl. 14:15, og skolebussene kjører ca. 14:20

Mosjøen skole

Mandag 21. august kl. 08.25 – for elever 2. til og med 7. trinn.
Nye 1. trinn starter kl. 09.00. Oppmøte i uteamfiet - inngang i skolegården.
Det er vanlig skoledag for alle elever fram til kl. 14.10

Olderskog skole

Mandag 21. august.
1.årstrinn møter kl.09.00 og avslutter kl. 12.00.
Elever på 2.-7.trinn møter klokken 08.25.
2. - 4. trinn slutter 14:00
5. – 7. trinn slutter 14:10
Alle elever må ha med matpakke.

Kulstad skole

Mandag 21. august.
1.årstrinn møter kl. 09.00 utenfor SFO
2.- 7. årstrinn møter kl. 08.25
2.-4. trinn slutter 13:30
5. – 7. trinn slutter kl. 14.10

Kippermoen ungdomsskole

Mandag 21. august kl. 08.15 – alle elever.


Bussene kjører som vanlig fra og med første skoledag.