Oppstart ved den enkelte skole skjer som følger:

Granmoen skole
Mandag 23. august kl. 08.15 – alle elever.

Mosjøen skole
Mandag 23. august kl. 08.25 – for elever 2. til og med 7. trinn.
Nye 1. trinn starter kl. 09.00. Oppmøte i uteamfiet - inngang i skolegården.
Det er vanlig skoledag for alle elever fram til kl. 14.05.

Olderskog skole
Mandag 23. august.
1.årstrinn møter kl.09.00 og avslutter kl. 12.00.
Elever på 2.-7.trinn møter klokken 08.25.
2. - 4. trinn slutter 14:00
5. – 7. trinn slutter 14:10
Alle elever må ha med matpakke.

Kulstad skole
Mandag 23. august.
1.årstrinn møter kl. 09.00 utenfor SFO
2.- 7. årstrinn møter kl. 08.25
2.-4. trinn slutter 13:30
5. – 7. trinn slutter kl. 14.10

Kippermoen ungdomsskole
Mandag 23. august kl. 08.15 – alle elever.


Bussene kjører som vanlig f.o.m første skoledag.

Kippermoen ungdomsskole