I tiden 14.juni til 23. juni vil det foregå skogrydding langs Eiterådalsvegen mellom Holmen gård og Klubbelvbrua.

Dette vil foregå med hogstmaskin, lastbærer og transport med tømmerbil.

I dette arbeidet vil det tidvis kunne bli noe ventetid for trafikk.

Vis hensyn og kjør forsiktig.

Med hilsen

Statskog og Vefsn kommune