Skatteoppkreveren er en del av Skatteetaten

Finn ditt skattekontor og bestill time på skatteetaten.no 

Spør skattekontoret om

Skatteoppkreveren

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen, og det er ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.