Nordnorsk student og elevhjem i Oslo, også kalt "Nordnorsken"Dersom du er fra Vefsn og trenger et sted å bo, så kan du søke hybel ved Nordnorsk student og elevhjem i Oslo, også kalt "Nordnorsken"

Søknadsskjema finner du på Nordnorsk Student og Elevhjem (NNSE)

Søknadsfrist: 20. juni

Etter fristen tildeles det hybler fortløpende ved ledig kapasitet.