Vefsn kommune benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Det kan gjelde ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon og andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.

Det er derfor viktig at vi har riktige opplysninger om deg.  Sjekk og evt. oppdater på:
norge.no/oppdater kontaktinformasjon