Mosjøkonferansen ble sendt direkte fredag 29. januar. Årets konferanse var en digital dugnad mot ensomhet. Her får du blant annet møte Vegard Harm og internettpsykolog Maria A. Østhassel: fra @psyktdeg. På grunn av av koronapandemien var årets konferanse digital. Konferansen er først og fremst for ungdom i Vefsn og er en del av undervisninga i ungdomsskolen og videregående skole. Konferansen ble arrangert av Vefsn kommune i samarbeid med flere aktører i lokalsamfunnet.


Program side 1.jpg


Program side 2.jpg